Kontakt

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller göra en felanmälan? Använda kontaktformuläret nederst på sidan eller klicka på respektive mailadress beroende på ärende.

E-mail

Ansvarig person

Frågor gällande

ordf@brfariket1.se

Evelina Mårdh

Styrelsens arbete

ekonomi@brfariket1.se

Karolina Lindgren

Ekonomiska frågor

sekreterare@brfariket1.se

Evelina Mårdh

Garageplatser, överlåtelser

fastighet@brfariket1.se

Mårten Ohlsson

Fastigheten och IT

Nycklar@brfariket1.se Amit Biswass/Emil Pettersson

Nyckelhantering

Garageplats@brfariket1.se Doron Drori

Garageplatser

styrelsen@brfariket1.se

-

Övrigt

Välj i "Kategori" till vilken person i styrelsen som ska ha ditt mail beroende på vad frågan gäller.